Πασπαλάκη Πηνελόπη

Πασπαλάκη Πηνελόπη HCFA TEAM 4 Μαρτίου, 2015

Πασπαλάκη Πηνελόπη

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

Παρούσα θέση

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παιδιατρική κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου

 

Εκπαίδευση, τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία

Πτυχίο Ιατρικής:
Πανεπιστήμιο: RUPRECHT KARL UNIVERSITY HEIDELBERG
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 22.04.1982

Άδεια άσκησης επαγγέλματος: Νομαρχία Ηρακλείου, 9.12.1982
Διδακτορική Διατριβή: RUPRECHT KARL UNIVERSITY,HEIDELBERG ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αναγνωρισμένη από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (11.6.1993)
Ημερομηνία λήψης τίτλου Διδάκτορος Πανεπιστημίου: 6.06.1983
Ειδικότητα Παιδιατρικής: Νοσοκομείο Παίδων Π.&Α Κυριακού
(Διευθυντής Καθηγητής Θ. Καρπάθιος)
Ημερομηνία λήψης τίτλου ειδικότητος:14.07.1989

Προϋπηρεσία: (Ποσοτική-Ποιοτική)
18.12.1989- Σήμερα
Παιδίατρος: Παιδιατρική Κλινική Παν. Νοσοκ. Ηρακλείου
Παιδοπνευμονολογική μονάδα ΠΑΓΝΗ
υπό την διεύθυνση της Καθηγήτριας Παιδιατρικής Πνευμονολογίας και Διευθύντριας Παιδιατρικής Κ. Ε. Μανζουράνη

Θέση: Διευθύντρια ΕΣΥ
Υπεύθυνη Παιδοπνευμονολογικού Ιατρείου
Υπεύθυνη κλινικού εργαστηρίου και Ιατρείου Κυστικής Ίνωσης

Εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων, μονάδων εργαστηρίων, εξωτερικών ιατρείων
α: Ουσιαστική βοήθεια στην οργάνωση της Παιδιατρικής Κλινικής του ΠΕΠΑΓΝΗ από την έναρξη της λειτουργίας της.
β: Οργάνωση, λειτουργία και αποκλειστική υπευθυνότητα του μοναδικού στην Κρήτη Κλινικού Εργαστηρίου Κυστικής Ίνωσις από το 1990 μέχρι σήμερα στο οποίο έχουν εξεταστεί > 3000 ασθενείς.
γ: Υπεύθυνη για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση όλων των ασθενών με Κυστική Ίνωση που παρακολουθούνται και νοσηλεύονται κατά διαστήματα στην Παιδιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ από το 1990 μέχρι σήμερα.
ε: Βασικός συνεργάτης στην δημιουργία, ανάπτυξη, οργάνωση, και λειτουργία του ειδικού Παιδοπνευμονολογικού Παιδοαλλεργιολογικού Παιδιατρικού Εξωτερικού Ιατρείου, το οποίο λειτουργεί από τον Μάιο του 1995 έως και σήμερα υπό την διεύθυνση της κ. Ε.Μαντζουράνη και στο οποίο παρακολουθούνται περισσότερα από 3000 παιδιά.
Ειδική εμπειρία, εξάσκηση σε εξειδικευμένα κέντρα
α: Μετεκπαίδευση σε πρόγραμμα προχωρημένης παιδιατρικής πνευμονολογίας
“ADVANCEDPAEDIATRICRESPIRATORYMEDICINE”
ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ: EuropeanRespiratorySociety, Barcelona, Spain, 20-25/11/2004
{ Certificate of attendance }
β: Μετεκπαίδευση σε πρόγραμμα προχωρημένης παιδιατρικής πνευμονολογίας
Study with the experts. European Respiratory Society
“INTERACTIVE COURSE ON CYSTIC FIBROSIS”
November 16-18 , 2006 , Prague, Czech Republic
{ Certificate of attendance }
γ: Μετεκπαίδευση για 4 εβδομάδες στην Παιδιατρική Καρδιολογία στην Παιδοκαρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου του Duesseldorf Γερμανίας με τον καθηγητή κ.Σ.Ράμμο υπό την διεύθυνση του καθηγητή Παιδοκαρδιολογίας κ.Μ. Bourgeois.
δ: Μετεκπαίδευση σε πρόγραμμα Υπερήχων του Ισχίου, της Αυστριακής Παιδιατρικής και Εφηβικής Εταιρείας Υπερήχων, στη Θεωρία και την Πρακτική εξάσκηση, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές αρχές του καθηγητή Dr. GRAF, με 200 υπερηχογραφήματα σε 45 διδακτικές ώρες.(1994)
ε: Πρακτική άσκηση υπερηχογραφίας και συμμετοχή στα κλινικά φροντιστήρια γενετικής συμβουλευτικής στα πλαίσια του σεμιναρίου Γενετική συμβουλευτική και προγεννητικός έλεγχος.
Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου,17-19 Μάιου 2002
ζ: Μετεκπαίδευση σε πρόγραμμα Υπερήχων ,της Αυστριακής Παιδιατρικής και Εφηβικής Εταιρείας Υπερήχων, στη Θεωρία και την Πρακτική εξάσκηση, με 100 υπερηχογραφήματα κοιλίας, 200 υπερηχογραφήματα νεφρών και κύστης και 100 υπερηχογραφήματα κρανίου σε 32 διδακτικές ώρες.
Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα υπερήχων του ισχίου.
{ Αυστριακή Παιδιατρική και Εφηβική Εταιρεία
Ομάδα εργασίας παιδιατρικής υπερηχογραφίας (13.10.2002-19.10.2002)}
η: Μετεκπαίδευση σε πρόγραμμα Υπερήχων ,της Αυστριακής Παιδιατρικής και Εφηβικής Εταιρείας Υπερήχων, στη Θεωρία και την Πρακτική εξάσκηση, (υπερηχογραφήματα κοιλίας, υπερηχογραφήματα νεφρών και κύστης και υπερηχογραφήματα κρανίου ) σε 20 διδακτικές ώρες.
{ Αυστριακή Παιδιατρική και Εφηβική Εταιρεία
Ομάδα εργασίας παιδιατρικής υπερηχογραφίας ) (10.10.2004-16.10.2004)}

 

Δημοσιευμένες μελέτες – Επιστημονική δραστηριότητα

Β. Επιστημονική Δραστηριότητα
Β1:Πτυχίο Ιατρικής σχολής (22.4.1982)
Ιατρική Σχολή του RUPRECHT KARL UNIVERSITAET HEIDELBERG ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Β2: Διδακτορική διατριβή(6.6.1983)
Πανεπιστήμιο RUPRECHT KARL UNIVERSITAET HEIDELBERG
Αναγνωρισμένη από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (11.6.1993)
Β: Συμμετοχή με ανακοινώσεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια
Β5: Συμμετοχή με διαλέξεις ή εισηγήσεις σε στρογγυλά τραπέζια, συνέδρια, συμπόσια
Β6: Συμμετοχή σε προεδρεία συνεδρίων, συμποσίων, οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων
Β7.1. Δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα ιατρικά περιοδικά
Β.7.2 : Δημοσιευμένες εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων

Γ. Εκπαιδευτική δραστηριότητα
Γ1. Ως εκπαιδευόμενος

Γ.1.6. Παρακολούθηση σεμιναρίων – ιατρικών συνεδρίων – μετεκπαιδευτικών μαθημάτων κλπ.

Συνολικός αριθμός συμμετοχών:>100
Γ.2. Ως εκπαιδευτής
Γ.2.1 Συμμετοχή στην εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης γιατρών και φοιτητών

Δ.1. Συμμετοχή σε Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες
1. Τακτικό μέλος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας
2.Τακτικό μέλος της Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας
3. Τακτικό μέλος της Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας
4. Τακτικό μέλος, της Παγκρήτιας Παιδιατρικής Εταιρείας
Δ2.1. Εκλεμένος Πρόεδρος Παγκρήτιας Παιδιατρικής Εταιρείας από 2006-2010
2. Εκλεγμένο μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου (2006-2010)