Εκπαίδευση

Εκπαίδευση HCFA TEAM 16 Φεβρουαρίου, 2023

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Από το 1999 με σχετική νομοθεσία οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση δικαιούνται να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις με την κατηγορία των σοβαρών παθήσεων σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων. Για την εισαγωγή των υποψηφίων ενεργοποιούνται οι Επταμελείς Επιτροπές συγκεκριμένων δημόσιων νοσοκομείων, οι οποίες εκδίδουν Πιστοποιητικά Διαπίστωσης Πάθησης, στα οποία αναγράφεται η πάθηση με τον αντίστοιχο κωδικό της. Στην Κυστική Ίνωση αντιστοιχεί ο κωδικός 14. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων εδώ.

Κατατακτήριες Εξετάσεις για Μαθητές/τριες κατ' ιδίαν Διδαχθέντες

Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι μαθητές που πάσχουν από Κυστική Ίνωση και διακόπτουν τη φοίτησή τους εξαιτίας της ασθένειας τους, που απαιτεί μακρά νοσοκομειακή ή κατ’ οίκον νοσηλεία, μπορούν να χαρακτηριστούν ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες.

Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να παραπεμφθούν σε κατατακτήριες γραπτές προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις.

Προϋπόθεση είναι η πάθηση να μην αποκλείει  την κατ’ ιδίαν διδασκαλία και μελέτη και να διδαχθούν τα μαθήματα κάθε τάξης που αντιστοιχούν στο πλήρες σχολικό έτος από εκπαιδευτικό έχοντα τα νόμιμα προσόντα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μετεγγραφή φοιτητών

Μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας που πάσχουν από Κυστική Ίνωση και εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις με την κατηγορία των σοβαρών παθήσεων σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη στην οποία τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, χωρίς περιορισμό ποσοστού επί του συνολικού αριθμού εισακτέων.

Όσοι φοιτητές έχουν γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που πάσχει από Κυστική Ίνωση, δικαιούνται μοριοδότησης με ένα μόριο κατά την κατάταξή τους με άλλους υποψηφίους προς μετεγγραφή.

Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή των φοιτητών είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης.

Οι αιτήσεις μετεγγραφής γίνονται ηλεκτρονικά και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.