Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης HCFA TEAM 13 Μαΐου, 2023

Ο δικτυακός τόπος https://cysticfibrosis.gr/ («Ιστότοπος») ανήκει στον Πανελλήνιο Σύλλογο Κυστικής Ίνωσης “Ελληνική Εταιρεία για την Ινώδη Κυστική Νόσο” (Α.Φ.Μ. 099524287/Δ.Ο.Υ Α’ Αθηνών), που εδρεύει στην οδό Καραϊσκάκη αρ. 28, Αθήνα (6944255853, info@cysticfibrosis.gr ) και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο κα Άννα Σπίνου και αποκαλείται εφεξής «Σύλλογος».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο ασθενών. Ιδρύθηκε το 1983 στην Αθήνα και εκπροσωπεί πανελλαδικά τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση και τις οικογένειες τους. Ο Σύλλογος είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Σκοπός της λειτουργίας του Ιστοτόπου και των επιμέρους ιστοσελίδων του είναι να διευκολύνει την επικοινωνία με τα εγγεγραμμένα μέλη του και τους ενδιαφερόμενους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για τη δράση του Συλλόγου.

ΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Με τους παρόντες Όρους Χρήσης δίνονται στους Eπισκέπτες/Xρήστες οι απαραίτητες πληροφορίες για τους όρους πρόσβασης και χρήσης του Ιστοτόπου και του περιεχομένου του. Με την περιήγησή του στον Ιστότοπο ο Xρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης που τον διέπουν.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να αποχωρήσετε από τον Ιστότοπο και να μην προχωρήσετε σε χρήση του περιεχομένου του.

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιείται «ως έχει» χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη εξουσιοδοτημένους Χρήστες.

Ο Σύλλογος ως διαχειριστής έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να ανανεώνει το περιεχόμενο των σελίδων και τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, να προσθέτει, τροποποιεί ή καταργεί υπηρεσίες που προσφέρει, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Χρήστη. H επικαιροποιημένη εκδοχή θα βρίσκεται πάντα αναρτημένη στο παρόν σημείο του Ιστοτόπου.

Σε περίπτωση επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου από ανηλίκους κάτω των 16 ετών – και των 15 ετών στην Ελλάδα – χωρίς συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα τους, ο Ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη.

Οι πληροφορίες που είναι δημοσιευμένες στον Ιστότοπο παρέχονται χωρίς χρέωση. Ο Χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται ότι θα κάνει νόμιμη χρήση του Ιστοτόπου, και ότι θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που είναι παράνομη με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία ή αντίθετη με τα χρηστά και τα συναλλακτικά ήθη.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο Ιστότοπος παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες
– Ενημέρωση για την Κυστική Ίνωση, τα δικαιώματα των ασθενών, τις παροχές υγείας, τις δράσεις και τις υπηρεσίες του Συλλόγου
– Προβολή οπτικοακουστικού υλικού
– Εγγραφή για συμμετοχή σε εκδηλώσεις
– Αιτήσεις εργασίας
– Εκδήλωση ενδιαφέροντος για προσφορά εθελοντικής εργασίας
– Αίτηση για δωρεάν παροχή ιατρικού εξοπλισμού (π.χ. σπιρόμετρα, φορητό οξυγόνο, νεφελοποιητές)
– Αίτηση για συμμετοχή σε ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης
– Αίτηση για αποστολή ηλεκτρονικών ενημερώσεων
– Ηλεκτρονική πληρωμή συνδρομής μέλους, δωρεάς, εισιτηρίου για συμμετοχή σε εκδηλώσεις

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να διαβάσουν και να αποδεχθούν τους σχετικούς Όρους Εγγραφής και Συμμετοχής σε Εκδηλώσεις προτού συμπληρώσουν μία ηλεκτρονική φόρμα. Η υποβολή της φόρμας συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω
Όρων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ / ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα online πληρωμής συνδρομών των μελών, χρηματικών δωρεών, και πληρωμής εισιτηρίου για συμμετοχή σε συνέδρια. Οι online πληρωμές διενεργούνται με χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, και διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Εθνικής Τράπεζας που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Όταν η πληρωμή γίνεται online μέσω του Ιστοτόπου ο Σύλλογος δεν λαμβάνει και δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.

Μπορείτε επίσης να κάνετε κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ. Λογ.: 72110352233
ΙΒΑΝ: GR9801107210000072110352233

Δικαιούχος λογαριασμού: Ελληνική Εταιρεία για την Ινώδη Κυστική EEIK

Έχετε την υποχρέωση να παρέχετε ακριβείς, αληθείς και έγκυρες πληροφορίες κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για online δωρεάς ή πληρωμής. O Σύνδεσμος διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώσει και να επικυρώσει τις πληροφορίες και άλλα στοιχεία που έχετε παράσχει οποιαδήποτε στιγμή. Εάν, κατόπιν επιβεβαίωσης, τα στοιχεία σας κριθούν αναληθή (εν όλω ή εν μέρει), το Σωματείο έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να απορρίψει τη δωρεά ή την πληρωμή.

• Εάν υπάρχει κάποιο λάθος στο ποσό της δωρεάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@cysticfibrosis.gr και ο Σύλλογος θα λάβει όλα τα μέτρα για να ικανοποιήσει το αίτημά σας εάν είναι δυνατόν.

• Εάν θελήσετε να ακυρώσετε τη δωρεά που πραγματοποιήσατε ή την πληρωμή συνδρομή μέλους του Συλλόγου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Σύλλογο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δωρεάς σας. Για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν επικοινωνίας με τον Σύλλογο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί.

• Για τη συμμετοχή σε συνέδρια με εισιτήριο, ισχύουν οι όροι εγγραφής και συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της κάθε διοργάνωσης. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε εντός 14 ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΕΥΘΥΝΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο Χρήστης/Επισκέπτης του Ιστοτόπου αποδέχεται, συμφωνεί και συνομολογεί ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου, και δεσμεύεται ότι:

• Δεν θα προβαίνει σε αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των πληροφοριών του Ιστοτόπου με σκοπό τη βλάβη του Ιστοτόπου, του δημιουργού, των διαχειριστών του ή κάθε τρίτου.
• Δεν θα αλλοιώνει το περιεχόμενο του Ιστοτόπου.
• Δεν θα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου.
• Δεν θα αναρτά παράνομο περιεχόμενο.
• Δεν θα εμποδίζει στους διαχειριστές ή σε άλλους χρήστες (επισκέπτες) την πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.
• Δεν θα παρακάμπτει τους προβλεπόμενους και ενδεδειγμένους ελέγχους της ταυτότητάς του εάν και όπου αυτοί απαιτούνται.
• Δεν θα εγκαθιστά, προωθεί και διαθέτει περιεχόμενο με κακόβουλο λογισμικό, αρχεία και προγράμματα που μπορούν να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Ιστοτόπου.
• Δεν θα παραβιάζει το απόρρητο των επικοινωνιών.
• Δεν θα αναρτά παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα ή/και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων ή άλλα τυχόν δικαιώματα (π.χ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας)
• Δεν θα αναρτά και προωθεί χωρίς εξουσιοδότηση ξένο περιεχόμενο, διαφημιστικό υλικό, SPAM emails.
• Δεν θα παραπλανά για την προέλευση του περιεχομένου του Ιστοτόπου.

Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τον Σύλλογο και κάθε τρίτο για κάθε τυχόν ζημία που επιφέρει από την αθέμιτη ή παράνομη χρήση του Ιστοτόπου από τον ίδιο.

Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου έχουν δικαίωμα να αποκλείσουν την πρόσβαση σε περίπτωση κακής χρήσης, χωρίς να απαιτείται η παροχή ειδικής αιτιολογίας.

Ο Χρήστης απαλλάσσει τον Σύλλογο από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, ενεργειών ή απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών και λογιστικών αμοιβών, που προκύπτουν από την παραβίαση των Όρων Χρήσης από τον Χρήστη.

Ο Χρήστης έχει την ευθύνη να προστατεύει τα δεδομένα του στις συσκευές μέσω των οποίων επιχειρεί τη σύνδεση.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Ιστότοπος δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη οποιασδήποτε φύσεως αξιώσεων τρίτων, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση, αντιγραφή, παραποίηση του περιεχομένου του ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Επίσης, ο Σύλλογος καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου είναι ακριβείς, διασταυρωμένες και επικαιροποιημένες. Ο Ιστότοπος δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα πρόσωπα ή τρίτες πηγές. Σε περίπτωση καταχώρησης ανακριβών πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο ή τις τεχνικές υπηρεσίες, ο Σύλλογος έχει το δικαίωμα να διορθώσει, να επικαιροποιήσει ή να διαγράψει περιεχόμενο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των Χρηστών.

Ο Σύλλογος δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες του Ιστοτόπου και των εξυπηρετητών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, είτε πρόκειται για τον παρόντα Ιστότοπο, είτε για κάποιο άλλο διαδικτυακό τόπο ή εξυπηρετητή, μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να αποτελέσει ολικά ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο και από οποιονδήποτε χρήστη.

Το σύνολο του περιεχομένου στο οποίο συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, κείμενα, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, λογότυπα, διασχηματισμοί, φωτογραφίες, γραφιστικό και ψηφιακό υλικό, οπτικοακουστικό περιεχόμενο, ηχητικά αποσπάσματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, πληροφορίες, δεδομένα κλπ., αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στον παρόντα Ιστότοπο και στον Σύλλογο, σε τρίτους και η προστασία των δικαιωμάτων διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2121/1993, του ν. 4679/2020 και εν γένει από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και λοιπών νόμων.

Το περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου διατίθεται στον Χρήστη αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου και του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της αντιγραφής, αναπαραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς, τροποποίησης, αναδημοσίευσης, επιτρέπεται μετά από προηγούμενη ρητή και έγγραφη συναίνεση και δεν ισοδυναμεί με παραχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε κάθε περίπτωση αναδημοσίευσης σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο Ιστότοπος ως πηγή της πληροφορίας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS – HYPERLINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Ο Ιστότοπος μπορεί να παραπέμπει σε άλλους ιστοτόπους οι οποίοι διέπονται από τους δικούς τους Όρους Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ο Σύλλογος δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια μπορεί να προκληθεί από τη χρήση περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες.

Οι Χρήστες έχουν πρόσβαση σε ιστότοπους και ιστοσελίδες τρίτων υπό την ευθύνη τους. Ως εκ τούτου, οφείλουν να διαβάσουν και να αποδεχθούν τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων. Ο Σύλλογος δεν έχει κανέναν έλεγχο σχετικά με την εγκυρότητα του περιεχομένου ή/και τις μεθόδους ασφαλείας που χρησιμοποιούν οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες ή αποζημίωση των Χρηστών όταν αυτοί έχουν πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Σύλλογος μπορεί να ζητά στοιχεία του Χρήστη για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του. Τα στοιχεία που υποβάλλει ο Χρήστης πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

O Σύλλογος έχει δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη/Επισκέπτη. Οι αναθεωρημένοι Όροι Χρήσης θα είναι πάντα αναρτημένοι σε αυτό το σημείο του Ιστοτόπου. Ως εκ τούτου, οι Xρήστες παρακαλούνται να διαβάσουν τους Όρους Χρήσης πριν από την πρόσβασή τους στην Ιστοσελίδα και τη χρήση των υπηρεσιών της.

O Σύλλογος έχει δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία του Ιστοτόπου. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι θα διακόψει τη χρήση του Ιστοτόπου και των υπηρεσιών του, και ο Σύλλογος έχει δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στον Ιστότοπο. Οι ενότητες που αφορούν στην Ευθύνη, το Εφαρμοστέο Δίκαιο και τα Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών θα παραμείνουν σε ισχύ και μετά τη διακοπή της λειτουργίας του Ιστοτόπου.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παρόντες Όροι και η ερμηνεία τους διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την ερμηνεία και εφαρμογή των Όρων του παρόντος και εν γένει σε σχέση με τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου είναι τα δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα.

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cysticfibrosis.gr., ή να καλέσετε το 6944255853.

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2023__