Ποιοι είμαστε HCFA TEAM 15 Φεβρουαρίου, 2023

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία για την Ινώδη Κυστική Νόσο» (Ε.Ε.Ι.Κ.) αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο ασθενών. Ιδρύθηκε το 1983 στην Αθήνα και εκπροσωπεί πανελλαδικά τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση και τις οικογένειες τους.

Αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους συλλόγους ασθενών στην Ελλάδα. Στη μακρόχρονη πορεία των 40 χρόνων λειτουργίας του, έχει καταφέρει να αλλάξει τον «χάρτη» της νόσου στην Ελλάδα. Μέσα από τη συλλογική προσπάθεια όλων των μελών του, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών και εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή τους στις αποφάσεις και δράσεις που αφορούν στην υγεία και τα δικαιώματά τους.

Ο Σύλλογος είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Ο Σύλλογος είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος (ΕΑΕ) και της Ένωσης Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος (ΕΣΑΕ) και συμμετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος της χώρας μας σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Άννα Σπίνου
Πρόεδρος
Ειρήνη Κατσίνη
Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνα Γιαννάκη
Γενική Γραμματέας
Νάντια Πρόγκα
Ταμίας
Μαρία Παληού
Αναπληρώτρια Γραμματέας
Χρήστος Μπακοδήμος
Αναπλ. Ταμίας
Ρούλα Τζώνου
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Οι Συνεργάτες μας

Σταυρούλα Ρακιτζή
Ψυχολόγος Ομάδων Ψυχοθεραπείας
Ελένη Ατσαβέ
Ψυχολόγος Γραμμής Βοήθειας Κ.Ι.
Ελένη Σαλτουρίδου
Κοινωνική Λειτουργός Γραμμής Βοήθειας Κ.Ι.
Διονύσης Χιόνης
Νομικός Σύμβουλος Συλλόγου

Επιστημονική Επιτροπή

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης υποστηρίζεται από Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από εξειδικευμένους στην Κυστική Ίνωση επιστήμονες από όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας, όπου παρακολουθούνται και νοσηλεύονται ασθενείς.

Αποστολή της Επιστημονικής Επιτροπής είναι να υποστηρίζει και να συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο επί ιατρικών και άλλων συναφών θεμάτων, με στόχο την επιστημονική κατοχύρωση και ιατρική τεκμηρίωση των θέσεων και δράσεων του Συλλόγου.