Οδηγός παροχών

Οδηγός παροχών mkrokos 20 Απριλίου, 2024

Ο Οδηγός παροχών & δικαιωμάτων για την Κυστική Ίνωση δημιουργήθηκε από τον Σύλλογο για να προσφέρει σε όλους τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση και τις οικογένειές τους έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις παροχές που δικαιούνται. Περιέχει όλες τις πολυπόθητες διατάξεις για την Κυστική Ίνωση, για τις οποίες ο Σύλλογος έχει αγωνιστεί και διεκδικήσει σε όλη την διάρκεια της λειτουργίας του από την ίδρυση του το 1983, μέσα από σειρά επιστολών, συνομιλιών και συναντήσεων με τους αρμόδιους φορείς.

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά αναπηρίας της νόσου, τις παροχές κρατικών οργανισμών περίθαλψης και ασφαλιστικών ταμείων, τα φάρμακα και τις εξετάσεις, τα επιδόματα, τη σχετική νομοθεσία για την Κυστική Ίνωση (ΦΕΚ, Υ.Α.), τα δικαιώματα των ασθενών και των φροντιστών, τις ειδικές για την Κ.Ι. ρυθμίσεις σε εκπαίδευση, εργασία, συνταξιοδότηση, καθώς και τη σωστή διαδικασία πρόσβασης και διεκδίκησης κάθε επιμέρους παροχής και δικαιώματος από τους ασθενείς και τις οικογένειες τους.