Συναντήσεις με Φορείς

Συναντήσεις με Φορείς HCFA TEAM 15 Φεβρουαρίου, 2023

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης αναπτύσσει συνεργατικές σχέσεις με όλους τους φορείς στο πλαίσιο της σχεδίασης και της υλοποίησης των δράσεων και των διεκδικήσεων του.

Στόχος είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.