Το όραμά μας & οι αξίες μας

Το όραμά μας & οι αξίες μας HCFA TEAM 15 Φεβρουαρίου, 2023

Το Όραμά μας

Το όραμά μας είναι να εξασφαλίσουμε για όλους τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση αυτό που τους λείπει περισσότερο: Απεριόριστη Ανάσα! Οραματιζόμαστε η Κυστική Ίνωση να αποτελέσει μια απόλυτα διαχειρίσιμη νόσο με έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών στη βέλτιστη φροντίδα και σε καινοτόμες θεραπείες, μέχρι να έρθει η μέρα που όλοι ονειρευόμαστε: η μέρα που θα ανακαλυφθεί η θεραπεία που θα εξαλείψει οριστικά τη νόσο!

Οι Αξίες μας

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης στηρίζει το μακρόχρονο έργο του σε ένα σύνολο αξιών που διέπουν όλες τις δράσεις και τις ενέργειές του. Τις αξίες ενστερνίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η ομάδα εργασίας, οι εξωτερικοί συνεργάτες και όλα τα μέλη του Συλλόγου.

Προωθούμε την ομαδικότητα και την πολυφωνία, καθώς όλα τα μέλη του Συλλόγου συμμετέχουν ισότιμα στις ενέργειες και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο έργο του.

Με γνώμονα την ανιδιοτέλεια εργαζόμαστε για τους σκοπούς του Συλλόγου με εθελοντική προσφορά, χωρίς χρηματική αμοιβή και χωρίς προσωπικό όφελος.

Έχουμε σταθερή παρουσία στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ασθενών μας και χτίζουμε σχέσεις αξιοπιστίας με την κοινότητά μας, τους φορείς και την ευρύτερη κοινωνία.

Διασφαλίζουμε τη διαφάνεια μέσα από τις ανοιχτές τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού μας Συμβουλίου, στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποστήριξη των ασθενών με Κυστική Ίνωση και των οικογενειών τους μέσα από σχέσεις συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς φορείς, την επιστημονική και φαρμακευτική κοινότητα και τις κρατικές δομές.

Σχεδιάζουμε και πραγματοποιούμε δράσεις και παρεμβάσεις με υπευθυνότητα απέναντι στις ανάγκες των ασθενών με Κυστική Ίνωση και των οικογενειών τους.