Θετική Λίστα Φαρμάκων

Θετική Λίστα Φαρμάκων HCFA TEAM 5 Μαρτίου, 2015

Θετική Λίστα Φαρμάκων

 

Από 26-3-2013 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο σύστημα αποζημίωσης φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 692/26-3-2013). Εφεξής τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στη «θετική» λίστα και αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, θα έχουν διπλή τιμή, την ασφαλιστική τιμή και τη λιανική τιμή. Ο φαρμακοποιός οφείλει να χορηγεί στον ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ το φαρμακευτικό σκεύασμα, για το οποίο η λιανική του τιμή θα συμπίπτει με την ασφαλιστική του τιμή και είναι το φθηνότερο. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει φαρμακευτικό σκεύασμα, για το οποίο η λιανική τιμή είναι μεγαλύτερη από την ασφαλιστική του τιμή, τότε η προκύπτουσα διαφορά του ποσού επιμερίζεται κατά 50% στον ίδιο τον ασφαλισμένο και κατά 50% στον ΕΟΠΥΥ.

Για να δείτε το ΦΕΚ, τη λίστα όλων των φαρμάκων για την Κυστική Ίνωση καθώς και τη λίστα με φάρμακα για την Κυστική Ίνωση με μεγάλο ποσό διαφοράς λιανικής και ασφαλιστικής τιμής, πατήστε στα σχετικά έγγραφα.

Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την τελευταία Υπουργική Απόφαση που πάρθηκε τον Μάιο του 2014 (Ν. 3816/2010, άρθρο 12), το εισπνεόμενο αντιβιοτικό κολιστίνης με την εμπορική ονομασία Tadim αποζημιώνεται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ.

 

Σχετικά έγγραφα:

ΦΕΚ 692/26-3-2013

Λίστα φαρμάκων για την Κυστική Ίνωση (ποσά που πληρώνουμε)

Λίστα φαρμάκων για την Κυστική Ίνωση με μεγάλο ποσό διαφοράς λιανικής και ασφαλιστικής τιμής