Φορολογικές Ελαφρύνσεις

Φορολογικές Ελαφρύνσεις HCFA TEAM 5 Μαρτίου, 2015

Φορολογικές Ελαφρύνσεις

 

Όσοι ασθενείς με Κυστική Ίνωση έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, βάσει γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ ή όσοι προστατεύουν άτομα με τέτοιου βαθμού αναπηρία, δικαιούνται μείωση φόρου 200ευρώ από το φορολογητέο εισόδημα ή από το φόρο.

Όσοι ασθενείς έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει επίσης να συμπληρώσουν τους κωδικούς (905) ή (906) για απαλλαγή φόρου ειδοσήματος.