Συμβούλιο 5/6/2012

Συμβούλιο 5/6/2012 HCFA TEAM 21 Μαρτίου, 2015

Συμβούλιο 5/6/2012

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.
5/6/2012

 

Θέμα 1ο:                                                                                             

‘’Προβλήματα που αφορούν την Μονάδα Κ.Ι. του Σισμανόγλειου νοσοκομείου.’’

Θέμα 2ο:
‘’Κατάθεση προγράμματος δράσης του Συλλόγου από τον Πρόεδρο Ι. Σπίνο.’’

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.
Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Μ. Ξυνόγαλος, Ι, Τόλιζας, Μ. Παληού, Σ, Πουλημά, Ε. Παπαβασιλοπούλου