Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για Ανασφάλιστους-Άνεργους έως 29 ετών

  • Αρχική
  • Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για Ανασφάλιστους-Άνεργους έως 29 ετών
Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για Ανασφάλιστους-Άνεργους έως 29 ετών HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2015

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για Ανασφάλιστους-Άνεργους έως 29 ετών

 

Οι ανασφάλιστοι άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ για παροχές ασθενείας σε είδος, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους.

Οι εν λόγω άνεργοι θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα, να προσκομίσουν βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για ένα τουλάχιστον δίμηνο πριν την υποβολή της αίτησής τους, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και ότι κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά τρίμηνο.

Επίσης, θα πρέπει να είναι ανασφάλιστοι, να μη σπουδάζουν και μόλις αναλάβουν εργασία θα πρέπει να το δηλώσουν στο υποκατάστημα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους.

Το βιβλιάριο ασθενείας που χορηγείται ισχύει για ένα εξάμηνο και ανανεώνεται με την προσκόμιση νέας βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ, ότι συνεχίζουν να είναι άνεργοι.

Για να δείτε τα ΦΕΚ και τις αποφάσεις ΙΚΑ και ΟΑΕΔ που περιέχουν τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πατήστε στα παρακάτω σχετικά έγγραφα.

 

Σχετικά έγγραφα:

ΦΕΚ 205/2-9-1998 – Ν. 2639/1998 (άρθρο 18)

ΦΕΚ 3443/31-12-1998 (σελ.6)

Απόφαση ΙΚΑ (Α30/472/ 20-1-1999)

Απόφαση ΟΑΕΔ (Β101460/ 20-1-1999)