Νεφελοποιητές και αναλώσιμα

  • Αρχική
  • Νεφελοποιητές και αναλώσιμα
Νεφελοποιητές και αναλώσιμα HCFA TEAM 7 Απριλίου, 2015

Νεφελοποιητές και αναλώσιμα

 

Νοέμβριος 2018

 

Με βάση το νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/1-11-2018, άρθρο 53), σε πάσχοντες από Κυστική Ίνωση αποζημιώνεται πλέον η αγορά ή ενοικίαση ειδικού νεφελοποιητή και των αναλωσίμων του.

Οι τιμές αποζημίωσης ορίζονται με απόφαση Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ έπειτα από διαβούλευση με τους παρόχους και δημοσιεύονται σε ΦΕΚ. Ο ασφαλισμένος δεν καταβάλλει συμμετοχή στην αποζημίωση χρήσης του μηχανήματος, ενώ με τον ΕΟΠΥΥ συμβάλλονται μόνο οι πάροχοι, προκειμένου να αποζημιωθούν.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε στο παρακάτω σχετικό έγγραφο και ανατρέξτε στο άρθρο 53.

 

Σχετικό έγγραφο:

ΦΕΚ 4898/1-11-2018 

 

 

———————-

 

 

Νοέμβριος 2012

 

Με βάση τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας, ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει τη δαπάνη για αγορά νεφελοποιητή έως το ποσό των 250€ και ο ασφαλισμένος πληρώνει συμμετοχή 25% στην τιμή αγοράς. Στην περίπτωση που ο νεφελοποιητής κοστίζει παραπάνω από 250€, το υπόλοιπο ποσό το επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ασφαλισμένος για την απόδοση δαπάνης είναι ιατρική γνωμάτευση, έγκριση Ελεγκτή ιατρού, νόμιμο παραστατικό αγοράς και πιστοποίηση καταλληλότητας (CE).

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε στο παρακάτω σχετικό έγγραφο και ανατρέξτε στο άρθρο 15, σελ. 46396.

 

Σχετικό έγγραφο:

ΦΕΚ 3054/18-11-2012