Συμβούλιο 1/5/2014

Συμβούλιο 1/5/2014 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 1/5/2014

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

1/5/2014

Θέμα 1o:

”Ενημέρωση ΔΣ”

Θέμα 2ο:

”Αλλαγή έδρας του Συλλόγου”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Γ. Βουγιούκλη, Ν. Πρόγκα, Μ.Παληού, Ε. Παπαβασιλοπούλου, Σ. Πουλημά