Συμβούλιο 1/9/2014

Συμβούλιο 1/9/2014 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 1/9/2014

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

1/9/2014

 

Θέμα 1o:

”Ενημέρωση Δ.Σ”

Θέμα 2ο:

”’Εκδήλωση ενδιαφέροντος στην πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας για το 3οΠρόγραμμα Δράσης της Ε.Ε. για την Υγεία 2014-2020”

Θέμα 3o:

”Απόφαση διοργάνωσης Ποδηλατοδρομίας και ενημερωτικών περιπτέρων στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Κ.Ι. στις 8 Σεπτεμβρίου και έγκριση εξόδων”

Θέμα 4o:

”Απόφαση συμμετοχής στο ΝΑ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Κ.Ι. που διοργανώνει το CF Europe στην Θεσσαλονίκη στις 4-5/10/2014 και έγκριση εξόδων”

Θέμα 5o:

”Απόφαση διεξαγωγής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι.Σπίνος, Δ.Κοντοπίδης, Γ. Βουγιούκλη ,Ν. Πρόγκα, Μ. Παληού, Σ. Πουλημά, Κ. Δραπανιώτου