Συμβούλιο 12/1/2015

Συμβούλιο 12/1/2015 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 12/1/2015

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

12/1/2015

 

Θέμα 1ο:

“Ενημέρωση ΔΣ”

Θέμα 2ο:

“Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2014 και οικονομικού προϋπολογισμού 2015”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.                                               

Δ.Κοντοπίδης, Ι.Σπίνος, Κ.Πρόγκα, Α.Δραπανιώτου, Ε.Παπαβασιλοπούλου, Μ.Παληού

-Μέλη του Συλλόγου                                                      

Β. Παληός, Ν. Παπαναγιώτου, Π. Κοντοπίδη, Ε. Ανδρέου, Α. Σπίνου