Συμβούλιο 13/3/2013

Συμβούλιο 13/3/2013 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 13/3/2013

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

13/03/2013

 

Θέμα 1o:

“Ορισμός υπεύθυνων συλλογής αναφορών σε Μονάδες Κ.Ι. στα νοσοκομεία του Διατομεακού Κέντρου Θεσσαλονίκης“

Θέμα 2ο:

“Ενημέρωση για συνάντηση με το Διευθυντή και το Ιατρικό Προσωπικό του Τμήματος Κ.Ι. του Παίδων Αγ. Σοφία“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Μ. Ξυνόγαλος, Ι. Τόλιζας, Μ.Παληού, Σ. Πουλημά