Συμβούλιο 13/5/2013

Συμβούλιο 13/5/2013 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 13/5/2013

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

13/05/2013

 

Θέμα 1o:

“Θεματολογία έναρξης Επιστημονικής Επιτροπής“

Θέμα 2ο:

“Φάρμακα μεταμοσχευμένων ασθενών με Κ.Ι.“

Θέμα 3o:

“Ερωτήματα ασθενών με Κ.Ι.“

Θέμα 4o:

“Εκδηλώσεις, Ημερίδα Κ.Ι.2013“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Ι. Τόλιζας, Μ. Παληού, Σ. Πουλημά, Ε. Παπαβασιλοπούλου