Συμβούλιο 15/6/2015

Συμβούλιο 15/6/2015 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 15/6/2015

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

15/6/2015

 

Θέμα 1o:

“Ενημέρωση ΔΣ“

Θέμα 2ο:

“Αποδοχή δωρεάς από φαρμακευτική εταιρεία Specifar- Actavis“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ. 

Δ.Κοντοπίδης, Ι.Σπίνος, Ν. Παπαναγιώτου, Κ.Πρόγκα, E.Ανδρέου, Β.Παληός.

-Μέλη του Συλλόγου                                                                              

Ι. Παπασπύρου, Α. Σπίνου, Π. Κοντοπίδη, Ε. Παπαβασιλοπούλου, Β. Καραπατούχα, Α. Βαλέντη, Β. Κασκαούτης, Α. Κωνσταντακόπουλος, Σ. Γιαννακουλάκος.