Συμβούλιο 28/2/2014

Συμβούλιο 28/2/2014 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 28/2/2014

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

28/2/2014

 

Θέμα 1o:

”Ενημέρωση ΔΣ”

Θέμα 2ο:

”Απόφαση ανακαίνισης χώρων του Συλλόγου”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.   

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Γ. Βουγιούκλη, Ν. Πρόγκα, Μ. Παληού