Συμβούλιο 28/8/2012

Συμβούλιο 28/8/2012 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 28/8/2012

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.
28/8/2012

 

Θέμα 1ο: 

“Διοργάνωση Πανελλήνιας Συνάντησης ιατρών Κ.Ι.“

Θέμα 2ο:
“Διεξαγωγή συνέλευσης-συνάντησης των μελών του Συλλόγου προς ενημέρωσή τους για τα τρέχοντα θέματα“

Θέμα 3ο:
“Εξέταση δυνατότητας προγράμματος φυσιοθεραπείας“

Θέμα 4ο:
“Ορισμός Αναπληρωτή Γραμματέα του Συλλόγου“

 

Συμμετείχαν:

– Μέλη του Δ.Σ.
Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Γ. Βουγιουκλή, Σ. Πουλημά, Μ. Παληού, Σ. Ντουντουνάκης