Συμβούλιο 28/9/2015

Συμβούλιο 28/9/2015 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 28/9/2015

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

28/9/2015

 

Θέμα 1o:

“Ενημέρωση ΔΣ“

Θέμα 2ο:

“Προγραμματισμός συναντήσεων με αρμόδιους φορείς ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, ΕΟΠΥΥ για το φάρμακο ORKAMBI“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ. 

Δ.Κοντοπίδης, Α.Δραπανιώτου, Ι.Σπίνος, E.Ανδρέου, Β.Παληός, N. Παπαναγιώτου.

-Μέλη του Συλλόγου

Ι. Παπασπύρου, A. Σπίνου, Π. Κοντοπίδη, Ε. Παπαβασιλοπούλου.