Συμβούλιο 3/12/2012

Συμβούλιο 3/12/2012 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 3/12/2012

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

03/12/2012

 

Θέμα 1o:

“Τροποποίηση Καταστατικού της ΕΕΙΚ“

Θέμα 2ο:

“Οικονομικός απολογισμός 2011“

Θέμα 3o:

“Οργανωτικά θέματα Γενικής Συνέλευσης“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Μ. Ξυνόγαλος, Ι. Τόλιζας, Μ. Παληού, Γ. Βουγιουκλή, Ε. Παπαβασιλοπούλου