Συμβούλιο 30/5/2014

Συμβούλιο 30/5/2014 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 30/5/2014

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

30/5/2014

 

Θέμα 1o:

”Αποδοχή δωρεάς από φαρμακευτική εταιρεία Chiesi Hellas”

Θέμα 2ο:

”Απόφαση κάλυψης εξόδων συμμετεχόντων εκπροσώπων της Ε.Ε.Ι.Κ. στην Πανελλήνια Συνάντηση για την Κ.Ι. στη Θεσσαλονίκη”

Θέμα 3o:

”Απόφαση κάλυψης εξόδων συμμετεχόντων εκπροσώπων της Ε.Ε.Ι.Κ. στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κ.Ι.στη Σουηδία”

Θέμα 4o:

”Απόφαση συνεργασίας του Συλλόγου με επιστημονικό συνεργάτη”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Γ. Βουγιούκλη , Γ. Τόλιζας, Ν. Πρόγκα, Μ.Παληού, Ε. Παπαβασιλοπούλου, Σ. Πουλημά, Κ. Δραπανιώτου