Συμβούλιο 4/2/2013

Συμβούλιο 4/2/2013 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 4/2/2013

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

04/2/2013

 

Θέμα 1o:

“Ενημέρωση για συμμετοχή Συλλόγου σε Σεμινάριο ασθενών στις Βρυξέλλες“

Θέμα 2ο:

“Ενημέρωση και προγραμματισμός συναντήσεων με φαρμακευτικές εταιρίες, φορείς και νοσοκομεία“

Θέμα 3o:

“Μεταφράσεις website και εκπομπή «Πρωταγωνιστές» με αφιέρωμα στην Κυστική Ίνωση“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Μ. Ξυνόγαλος, Μ.Παληού,  Ε. Παπαβασιλοπούλου