Συμβούλιο 7/1/2013

Συμβούλιο 7/1/2013 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 7/1/2013

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

07/1/2013

 

Θέμα 1o:

“Τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων 2012“

Θέμα 2ο:

“Στελέχωση Επιστημονικής Επιτροπής Συλλόγου“

Θέμα 3o:

“Διερεύνηση αναφοράς προβλήματος σχετικά με εξαιρέσεις σχολών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ από τη δυνατότητα εισαγωγής των ασθενών με ΚΙ σε ποσοστό 5%“

Θέμα 4o:

“Διερεύνηση αναφοράς για άρνηση συνταγογράφησης από ιατρούς του ΕΟΠΥΥ φαρμάκων σε ασθενείς με ΚΙ“

Θέμα 5o:

“Διοργάνωση Κοπής Πίτας Σωματείου“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Μ. Ξυνόγαλος, Μ.Παληού,  Ε. Παπαβασιλοπούλου