Συμβούλιο 9/5/2014

Συμβούλιο 9/5/2014 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 9/5/2014

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

9/5/2014

 

Θέμα 1o:

”Ενημέρωση ΔΣ”

Θέμα 2ο:

”Απόφαση ορισμού υπευθύνου για τα προϊόντα της Ε.Ε.Ι.Κ.”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Ν. Πρόγκα, Μ.Παληού, Ε. Παπαβασιλοπούλου, Κ. Δραπανιώτου