Συνέλευση 19/1/2015

Συνέλευση 19/1/2015 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συνέλευση 19/1/2015

 

 

 

Θεματολογία Συνέλευσης

19/1/2015

 

Θέμα 1o:

“Απολογισμός Δράσεων 2012-2014.”

Θέμα 2ο:

“Οικονομικός απολογισμός 2014 – Προϋπολογισμός 2015.“

Θέμα 3o:

“Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής 2014.“

Θέμα 4o:

“Εκλογή τριμελούς εξελεγκτικής επιτροπής2015.“

Θέμα 5o:

“Εκλογές για Διοικητικό Συμβούλιο.“