Π.Ε.Σ.ΠΑ. 15/3/2015

Π.Ε.Σ.ΠΑ. 15/3/2015 HCFA TEAM 30 Απριλίου, 2015

Π.Ε.Σ.ΠΑ. 15/3/2015

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου κο Ι. Σπίνο (Γενικό Γραμματέα) και κο Ι. Παπασπύρου (Μέλος) με τους Συλλόγους μέλη και μεμονωμένων μελών της Π.Ε.Σ.ΠΑ. στα γραφεία της σχετικά με την εκκρεμούσα έγκριση, από τον Ιανουάριο, οικονομικού απολογισμού-ισολογισμού 2014 και προϋπολογισμού 2015.

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση μόνο του ισολογισμού 2014 με τα υπόλοιπα οικονομικά στοιχεία να είναι απόντα. Για ακόμα μια φορά έγινε ακύρωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ανανεώθηκε σε καινούρια συνάντηση. Θα επαληφθεί το συντομότερο για 3η φορά Γενική Συνέλευση για την έγκριση των παραπάνω οικονομικών στοιχείων από τη Γενική Συνέλευση.