Π.Ε.Σ.ΠΑ. 17/6/2014

Π.Ε.Σ.ΠΑ. 17/6/2014 HCFA TEAM 30 Απριλίου, 2015

Π.Ε.Σ.ΠΑ. 17/6/2014

Την Τρίτη 17 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου κο Ι. Σπίνο (Πρόεδρο), και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο) με Συλλόγους μέλη της Π.Ε.Σ.ΠΑ. σχετικά με την ενημέρωσή τους για την πορεία των συναντήσεων που προηγήθηκαν από μερικούς Συλλόγους ασθενών με σκοπό την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ τους.