Π.Ε.Σ.ΠΑ. 20/11/2014

Π.Ε.Σ.ΠΑ. 20/11/2014 HCFA TEAM 30 Απριλίου, 2015

Π.Ε.Σ.ΠΑ. 20/11/2014

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου κο Ι. Σπίνο (Πρόεδρο), και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο) με τους Συλλόγους μέλη της Π.Ε.Σ.ΠΑ. στα γραφεία της σχετικά με τα προβλήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Σ.ΠΑ. και της επανειλλημένης μη ανταπόκρισης σε γραπτές επιστολές από διαφορετικούς Συλλόγους μέλη και της μη επίλυσής των θεμάτων.