Π.Ε.Σ.ΠΑ. 26/4/2015

Π.Ε.Σ.ΠΑ. 26/4/2015 HCFA TEAM 30 Απριλίου, 2015

Π.Ε.Σ.ΠΑ. 26/4/2015

Την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου κο Ι. Σπίνο (Γενικό Γραμματέα), κο Β. Παληό (Αν. Ταμία) και κο Ι. Παπασπύρου (Μέλος) με τους Συλλόγους μέλη και μεμονωμένων μελών της Π.Ε.Σ.ΠΑ. στα γραφεία της σχετικά με την εκκρεμούσα, για 3η φορά, έγκριση οικονομικού απολογισμού-ισολογισμού 2014 και προϋπολογισμού 2015.

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των απολογισμών-ισολογισμών 2012-2013-2014 και προϋπολογισμού 2015. Η Γενική Συνέλευση στο σύνολο 20 ψήφων ενέκρινε με 16 ψήφους υπέρ και 4 κατά τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 4 ψήφοι που καταψήφισαν τα οικονομικά στοιχεία ήταν εκπρόσωποι 4 συλλόγων μελών της Π.Ε.Σ.ΠΑ. (μεταξύ και της Ε.Ε.Ι.Κ.) όπου δεν απαντήθηκαν αρκετά ερωτήματά τους σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν.