Π.Ε.Σ.ΠΑ. 6/6/2013

Π.Ε.Σ.ΠΑ. 6/6/2013 HCFA TEAM 30 Απριλίου, 2015

Π.Ε.Σ.ΠΑ. 6/6/2013

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου κο Ι. Σπίνο (Πρόεδρο), και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο) με την κα Μ. Λάμπρου (Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.ΠΑ.) στα πλαίσια συνεργασίας μας με θέματα την ενιαία εκπροσώπηση στην Κ.Ι. αλλά και της δυνατότητας καταγραφής των ασθενών μας.