Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι HCFA TEAM 15 Απριλίου, 2016

Σύνδεσμοι

Cystic Fibrosis Worldwide (Παγκόσμιος Οργανισμός Ασθνενών Κ.Ι.)

Cystic Fibrosis Europe (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασθενών Κ.Ι.)

European Cystic Fibrosis Society (Ευρωπαϊκός Επιστημονικός Οργανισμός Κ.Ι.)

Cystic Fibrosis Foundation (Αμερικανικό Ίδρυμα Κ.Ι.)

Cystic Fibrosis Trust (Αγγλική Εταιρία Κ.Ι.)

Mucoviszidose (Γερμανικός Οργανισμός Ασθενών Κ.Ι.)

Vaincre La Mucoviscidose (Γαλλικός Οργανισμός Ασθενών Κ.Ι.)

Fibrosis Quistica (Ισπανική Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών Κ.Ι.)

Lega Italiana Fibrosi Cistica (Ιταλική Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών Κ.Ι.)