Συμβούλιο 18/3/2017

Συμβούλιο 18/3/2017 HCFA TEAM 6 Απριλίου, 2017

Συμβούλιο 18/3/2017

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.
18/3/2017

 

Θέμα 1ο:

“Συγκρότηση σώματος ΔΣ”

Θέμα 2ο:

“Μέλη του ΔΣ που με την υπογραφή τους δεσμεύουν το Σωματείο”

Θέμα 3ο:

“Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μελών ΔΣ”

Θέμα 4ο:

“Projects του Συλλόγου σε εξέλιξη”

Θέμα 5ο:

“Λειτουργία Συλλόγου και συνδρομές των μελών για κάλυψη λειτουργικών εξόδων”

Θέμα 6ο:

“Εκπροσώπηση Συλλόγου στην Εθνική Ομοσπονδία Συλλόγων Σπανίων Νοσημάτων & Παθήσεων- Ε.Ο.Σ. ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.

Δημήτρης Κοντοπίδης, Σωτηρία Μούτσιου-Τζώνου, Άννα Σπίνου, Κωνσταντίνα Πρόγκα, Μαρία Δαμανάκη, Βασίλης Παληός, Ιωάννης Παπασπύρου

-Αναπλ. Μέλη του Δ.Σ.

Αικατερίνη Δραπανιώτου, Χρήστος Μπακοδήμος