Συμβούλιο 31/5/2016

Συμβούλιο 31/5/2016 HCFA TEAM 6 Απριλίου, 2017

Συμβούλιο 31/5/2016

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.
31/5/2016

Θέμα 1ο:
“Ενημέρωση ΔΣ”

Θέμα 2ο:
“Απόφαση αποδοχής δωρεάς από τη φαρμακευτική εταιρεία Novartis

Θέμα 3ο:
“Συμμετέχοντες στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κυστικής Ίνωσης”

Θέμα 4ο:
“Έγκριση ένταξης της εισπνεόμενης κολιστίνης σε ξηρά σκόνη (colobreathe) στη Θετική Λίστα φαρμάκων του ΕΟΦ”

Θέμα 5ο:
“Απόφαση διεξαγωγής Ποδηλατοδρομίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη την Παγκόσμια Ημέρα ΚΙ στις 8 Σεπτεμβρίου”

Θέμα 6ο:
“Έγκριση εγγραφής νέων μελών στο Σύλλογο”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.
Δ. Κοντοπίδης, Ι. Σπίνος, Κ. Πρόγκα, Α. Σπίνου

-Μέλη του Συλλόγου
Παρασκευή Κοντοπίδη, Παληού Μαρία, Παπασπύρου Ιωάννης, Καζαμία Μαρία, Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος