Συμβούλιο 13/7/2016

Συμβούλιο 13/7/2016 HCFA TEAM 6 Απριλίου, 2017

Συμβούλιο 13/7/2016

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

13/7/2016

  

Θέμα 1ο:

“Ενημέρωση ΔΣ- Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων”

Θέμα 2ο:

“Αποδοχή δωρεάς από φαρμακευτική εταιρεία Chiesi”

Θέμα 3ο:

“Έγκριση εξόδων μεταφοράς και διαμονής για τη συμμετοχή του Συλλόγου στο διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αναπνευστικών Παθήσεων ERS ”

Θέμα 4ο:

“Αποδοχή δωρεάς βιταμινών για διάθεση στους αιτούντες ανασφάλιστους οικονομικά αδύναμους ασθενείς με ΚΙ”

Θέμα 5ο:

“Απόφαση δωρεάς αναλωσίμων για νεφελοποιητή pari turboboy σε αιτούντα οικονομικά αδύναμο γονέα ασθενούς με ΚΙ”

Θέμα 6ο:

“Έγκριση εγγραφής νέων μελών στο Σύλλογο”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.

Δημήτρης Κοντοπίδης, Αικατερίνη Δραπανιώτου, Κωνσταντίνα Πρόγκα, Άννα Σπίνου, Βασίλης Παληός

-Μέλη του Συλλόγου 

Ιωάννης Παπασπύρου, Μαρία Παληού