Συμβούλιο 3/10/2016

Συμβούλιο 3/10/2016 HCFA TEAM 6 Απριλίου, 2017

Συμβούλιο 3/10/2016

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

3/10/2016

  

Θέμα 1ο:

“Ενημέρωση ΔΣ- Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων”

Θέμα 2ο:

“Αποδοχή δωρεάς στατικών ποδηλάτων γυμναστικής και τοποθέτηση τους στη Μονάδα Κυστικής Ίνωσης ενηλίκων Σισμανογλείου νοσοκομείου”

Θέμα 3ο:

“Αποδοχή δωρεάς από φαρμακευτική εταιρεία Gilead”

Θέμα 4ο:

“Απόφαση πρόσληψης Communication & Project Management Assistant”

Θέμα 5ο:

“Αποδοχή πρόσκλησης για ομιλία του Προέδρου του Συλλόγου στο Συνέδριο Boussias Conferences με θέμα «Εξατομικευμένη Θεραπεία: Στοχευμένες και καινοτόμες θεραπείες – Οφέλη για τον ασθενή, εξοικονόμηση για το σύστημα υγείας»”

Θέμα 6ο:

“Απόφαση δωρεάς βιταμινών MVW σε ανασφάλιστη οικονομικά αδύναμη ασθενή με ΚΙ μετά από αίτησή της”

Θέμα 7ο:

“Έγκριση εγγραφής νέων μελών στο Σύλλογο”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.

Δημήτρης Κοντοπίδης, Ιωάννης Σπίνος, Αικατερίνη Δραπανιώτου, Κωνσταντίνα Πρόγκα, Άννα Σπίνου, Βασίλης Παληός

-Μέλη του Συλλόγου 

Ιωάννης Παπασπύρου, Μαρία Παληού