Συμβούλιο 24/7/2017

Συμβούλιο 24/7/2017 HCFA TEAM 13 Δεκεμβρίου, 2018

Συμβούλιο 24/7/2017

 

 

 Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

24/7/2017
  

Θέμα 1ο:

“Αποδοχή δωρεάς από φαρμακευτική εταιρεία GILEAD”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.

Δημήτρης Κοντοπίδης, Σωτηρία Μούτσιου-Τζώνου, Άννα Σπίνου, Κωνσταντίνα Πρόγκα, Μαρία Δαμανάκη, Βασίλης Παληός, Ιωάννης Παπασπύρου