• ΚΕΣΥ 27/6/2013
  Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Γ. Σπίνο (Πρόεδρο) και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο), με...
 • 1η ΥΠΕ Αττικής 19/6/2013
  Την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Γ. Σπίνο (Πρόεδρο) και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο), με...
 • Υπουργείο Υγείας 7/6/2013
  Την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Γ. Σπίνο (Πρόεδρο) και κο Δ....
 • Υπουργείο Υγείας 23/5/2013
  Την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Γ. Σπίνο (Πρόεδρο) και κο Δ....
 • Υπουργείο Υγείας 15/3/2013
  Την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Γ. Σπίνο (Πρόεδρο) και κο Δ....
 • ΚΕΣΥ 13/3/2013
  Την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνάντηση και ενημέρωση του προέδρου του ΚΕΣΥ κου Π. Σκανδαλάκη από...
 • Υπουργείο Υγείας 5/4/2012
  Την Πέμπτη 5 Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Μιχάλη Ξυνόγαλο (Πρόεδρο), κο Γιάννη Σπίνο και...
 • Υπουργείο Υγείας 12/1/2012
  Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Μιχάλη Ξυνόγαλο (Πρόεδρο), κο Χρήστο Δημακόπουλο (Μέλος Δ.Σ.)...