Μοριακή Διάγνωση

  • Μοριακή Διάγνωση
    Το κάθε κύτταρο του οργανισμού μας περιέχει 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων (23 χρωμοσώματα από τη μητέρα μας και 23...