Δούρος Κωνσταντίνος

Δούρος Κωνσταντίνος HCFA TEAM 4 Μαρτίου, 2015

Δούρος Κωνσταντίνος

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

Παρούσα θέση

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

 

Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών
Φοίτηση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών (1982 – 1988). Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου τιμήθηκα δύο φορές με υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Ειδίκευση στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης (1992 – 1994) και στην Β’ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», 1995 – 1997).
Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης (MSc) στη Δημόσια Υγεία (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, 2002).
Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης (MSc) στη Βιοστατιστική (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και Τμήματα Μαθηματικών Πανεπιστημίων Αθηνών και Ιωαννίνων, 2005).
Μετεκπαίδευση στην Παιδιατρική Πνευμονολογία στο Πνευμονολογικό – Αλλεργιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης (2008 – 2011).
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2012).
European Diploma in Paediatric Respiratory Medicine (European Respiratory Society, 2012).

 

Νοσοκομειακές θέσεις
Π.Γ.Ν. «Θριάσιο», Παιδιατρική Κλινική (1998 – 2003).
Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Γ΄ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (2003 έως σήμερα).
Consultant in Paediatric Respiratory Medicine, Sheffield Children’s Hospital (Μεγάλη Βρετανία), (2011 – 2012, 12 μήνες).

 

Ειδικότερη ενασχόληση με την Κυστική Ίνωση
Παρακολούθηση περιστατικών με ΚΙ και ενασχόληση με τη δοκιμασία ιδρώτα κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής μου στην Παιδοπνευμονολογία (2008 – 2011).
Παρακολούθηση παιδιών με ΚΙ στο Τμήμα Πνευμονολογίας και Κυστικής Ίνωσης του Sheffield Children’s Hospital (Μεγάλη Βρετανία, 2011 – 2012).
Παρακολούθηση περιστατικών με ΚΙ και υπεύθυνος δοκιμασίας ιδρώτα (μέθοδος Macroduct) στα πλαίσια του Παιδοπνευμονολογικού Ιατρείου του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» (2012 έως σήμερα).

 

Δημοσιευμένες μελέτες για την Κυστική Ίνωση
Douros K, Loukou I, Doudounakis S, Tzetis M, Priftis KN, Kanavakis E. Asthma and pulmonary function abnormalities in heterozygotes for cystic fibrosis transmembrane regulator gene mutations. Int J Clin Exp Med. 2008;1:345-349.
Douros K, Loukou I, Nicolaidou P, Tzonou A, Doudounakis S. Bone mass density and associated factors in cystic fibrosis patients of young age. J Paediatr Child Health. 2008;44:681-685.
Nicolaidou P, Stavrinadis I, Loukou I, Papadopoulou A, Georgouli H, Douros K, Priftis KN, Gourgiotis D, Matsinos YG, Doudounakis S. The effect of vitamin K supplementation on biochemical markers of bone formation in children and adolescents with cystic fibrosis. Eur J Pediatr. 2006;165:540-545.