Πρίφτης Κωνσταντίνος

Πρίφτης Κωνσταντίνος HCFA TEAM 4 Μαρτίου, 2015

Πρίφτης Κωνσταντίνος

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

Παρούσα θέση

Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδοπνευμονολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ Παιδιατρική Κλινική, ΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

 

Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης («Λίαν Καλώς», 1976), Διδ. Διατριβή, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (Εργ. Παθολογικής Ανατομίας («Άριστα», 1982), Ειδικότητα Παιδιατρικής (1985) Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πάτρας (1983-1985), Μετεκπαίδευση στην Παιδοπνευμονολογία επί 18 μήνες, Children’s Respiratory Unit (Prof A. Milner), Nottingham, (1985, 1989), (παρακολούθηση εβδομαδιαίου ιατρείου κυστικής ίνωσης), Royal Brompton Hospital, (Prof A. Bush), London, Μ. Βρετανία (1993, 1995, 1996).

 

Νοσοκομειακές και Πανεπιστημιακές θέσεις

ΓΝ Παίδων Πεντέλης, Τμήμα Αναπνευστικών και Αλλεργικών Παθήσεων: 1985-2010 Γ’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν» 2010-

 

Ερευνητικό, συγγραφικό και συντακτικό έργο

Συμμετοχή σε 16 Διεθνείς και 21 Ελληνικές Πολυκεντρικές Μελέτες, 15 Κλινικά Πρωτόκολλα
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: ……………………………. 128, 44
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Η ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ (ελληνικών): …………………………………….. 2
EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (ξενόγλωσσων, ελληνικών): …………………………….. 1, 28
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ (ξενόγλωσσα, ελληνικά): …………………………….. 14, 45

 

Ενασχόληση με Κυστική Ίνωση

ΓΝ Παίδων Πεντέλης από 1991-2010 συνεχής παρακολούθηση 5-12 παιδιών με ΚΙ. Από 1995 υπεύθυνος διενέργειας δοκιμασίας ιδρώτα. Διενεργήθηκαν >10.000ΠΓΝ «Αττικόν»: Στα πλαίσια της Παιδοπνευμονολογικής Μονάδας της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχιση παρακολούθησης παιδιών με ΚΙ, διενέργεια δοκιμασίας ιδρώτα.

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για την κυστική ίνωση

− Πρίφτης Κ. Η φροντίδα για τον πνεύμονα του παιδιού με κυστική ίνωση. Παιδιατρική 1990;53:214-27.
− Nicolaidou P, Stavrinadis I, Loukou I, Papadopoulou A, Georgouli H, Douros K, Priftis KN, Gourgiotis D, Matsinos YG, Doudounakis S. The effect of vitamin K supplementation … in children and adolescents with cystic fibrosis. Eur J Pediatr 2006;165:540-5.
− Douros K, Loukou I, Doudounakis S, Tzetis M, Priftis KN, Kanavakis E. Asthma and pulmonary function abnormalities in heterozygotes for cystic fibrosis …. Int J Clin Exp Med 2008;1:345-9.