Π.Ν.Π. (Πάτρα)

Π.Ν.Π. (Πάτρα) HCFA TEAM 4 Μαρτίου, 2015

Π.Ν.Π. (Πάτρα)

2012
Παρακολουθούνται περίπου 15 παιδιά από τον γιατρό κ. Μιχαήλ Ανθρακόπουλο. Συνεργασία με το Τμήμα Κ.Ι. του νοσοκομείου Ιπποκράτειου (Θεσσαλονίκης). Γίνεται καταγραφή των ασθενών (registry).