Απαλλαγή από τη Στράτευση

  • Αρχική
  • Απαλλαγή από τη Στράτευση
Απαλλαγή από τη Στράτευση HCFA TEAM 5 Μαρτίου, 2015

Απαλλαγή από τη Στράτευση

 

Οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας που δεν τους επιτρέπει να εκπληρώσουν τη θητεία τους αλλά επιβάλλει την απόλυσή τους, συνεπώς κρίνονται ακατάλληλοι για στράτευση (Ι5) και απολύονται άμεσα.

Οι στρατεύσιμοι που καλούνται για κατάταξη, εξετάζονται από το Ειδικό Στρατολογικό Συμβούλιο του Κέντρου Κατάταξης ή την Επιτροπή Απαλλαγών όπου παραπέμπονται από αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητά τους για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Προκειμένου να διαπιστωθεί η πάθηση, κατατίθενται οι σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις – βεβαιώσεις.

Οι στρατεύσιμοι οφείλουν να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του έτους που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους (π.χ. οι γεννηθέντες το έτος 1995, κατά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2013, οι γεννηθέντες το 1996, κατά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2014, κ.o.κ). Σε περίπτωση παρέλευσης του διαστήματος αυτού είναι δυνατή και η εκπρόθεσμη κατάθεση Δελτίου Απογραφής με σχετική αίτηση. Το Δελτίο Απογραφής κατατίθεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή Στρατολογική Υπηρεσία. Απαιτείται αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας και πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων από το Δήμο. Για την πιστοποίηση του προβλήματος υγείας είναι σκόπιμο να κατατεθεί συγχρόνως σχετική γνωμάτευση ΚΕΠΑ – βεβαίωση γιατρού. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής γίνεται ηλεκτρονικά από το προσωπικό των Υπηρεσιών αυτών.

Για να δείτε περισσότερες σχετικές πληροφορίες καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απαλλαγή από τη στράτευση, πατήστε στα παρακάτω σχετικά έγγραφα.

 

Σχετικά έγγραφα:

Πληροφοριακό έντυπο & δικαιολογητικά