Δαπάνες Μετακίνησης ασθενών σε υγειονομική δομή εκτός Τόπου Κατοικίας

  • Αρχική
  • Δαπάνες Μετακίνησης ασθενών σε υγειονομική δομή εκτός Τόπου Κατοικίας
Δαπάνες Μετακίνησης ασθενών σε υγειονομική δομή εκτός Τόπου Κατοικίας HCFA TEAM 5 Μαρτίου, 2015

Δαπάνες Μετακίνησης ασθενών σε υγειονομική δομή εκτός Τόπου Κατοικίας

 

Νοέμβριος 2018

 

Με βάση το νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/1-11-2018, άρθρο 56), στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ που χρειάστηκε να μετακινηθούν εκτός του τόπου κατοικίας τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν πρόβλημα υγείας που δεν αντιμετωπίζεται σε υγειονομική δομή κοντά στον τόπο κατοικίας τους, αποζημιώνονται για την μετακίνηση με το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής δημοσίων συγκοινωνιών (Λεωφορείο, Πλοίο, Τρένο).  

Την αποζημίωση δικαιούται ο ασθενής και ένας συνοδός του. Ο Οργανισμός αποζημιώνει τη δαπάνη μετακίνησης συνοδού, υποχρεωτικά όταν πρόκειται για παιδιά και εφήβους μέχρι 18 ετών και για ενήλικες, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τον θεράποντα ιατρό. 

Σε περίπτωση που η μετακίνηση έγινε με αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης ή ταξί, η αποζημίωση καταβάλλεται με βάση την χιλιομετρική απόσταση που διανύθηκε. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και έπειτα από γνωμοδότηση του Α.Υ.Σ., ο Οργανισμός με απόφαση Δ.Σ. δύναται να αποζημιώσει την αξία αεροπορικού εισιτηρίου για τον ασθενή και το συνοδό του.

Για την αποζημίωση της δαπάνης απαιτούνται:

α) Αιτιολογημένη βεβαίωση Διευθυντή Νοσοκομείου ΕΣΥ, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού, του τόπου κατοικίας του ασθενή ή ειδικευμένου ιατρού, θεράποντος του ασθενή, για την αδυναμία αντιμετώπισης της πάθησης ή διενέργειας εξέτασης ή των αναγκαίων παρακλινικών εξετάσεων στον τόπο κατοικίας του ασθενή,

β) Αντίγραφα των εξετάσεων ή του εξιτηρίου σε περίπτωση νοσηλείας του ασθενή,

γ) Απόδειξη καταβολής του αντιτίμου των εισιτηρίων ή αποδείξεων βενζίνης, καθώς και απόδειξη διοδίων, κατά την ημέρα μετάβασης και επιστροφής. Σε περίπτωση που η μετακίνηση έγινε σε πόλη όμορου νομού όπου δεν υπάρχουν διόδια, τότε θα προσκομίζεται η απόδειξη βενζίνης.

Για να δείτε περισσότερα στο ΦΕΚ πατήστε στο παρακάτω σχετικό έγγραφο και ανατρέξτε στο άρθρο 56.

 

Σχετικό έγγραφο:

ΦΕΚ 4898/1-11-2018 

 

 

———————-

 

 

Νοέμβριος 2012

 

Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ που εισήχθησαν ή αντιμετωπίστηκαν με βραχεία νοσηλεία σε νοσηλευτική μονάδα (κρατική ή ιδιωτική) ή εξετάστηκαν σε υγειονομική δομή εκτός του τόπου κατοικίας τους, αποζημιώνονται με την αξία των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής με τα συγκοινωνιακά μέσα μαζικής μεταφοράς στις οικονομικότερες θέσεις (λεωφορείο, τρένο, πλοίο), στις περιπτώσεις που η πάθησή τους δεν αντιμετωπίζεται στο κρατικό ή πανεπιστημιακό ή στρατιωτικό νοσοκομείο ή τη συμβεβλημένη υγειονομική δομή του τόπου κατοικίας τους.

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά, πατήστε παρακάτω στο σχετικό έγγραφο και ανατρέξτε στο άρθρο 10, παράγραφος Η, σελ. 46368 με τίτλο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.

 

Σχετικό έγγραφο:

ΦΕΚ 3054/18-11-2012