Δικαίωμα Μετεγγραφής Φοιτητών

  • Αρχική
  • Δικαίωμα Μετεγγραφής Φοιτητών
Δικαίωμα Μετεγγραφής Φοιτητών HCFA TEAM 5 Μαρτίου, 2015

Δικαίωμα Μετεγγραφής Φοιτητών

 

 

Μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας που πάσχουν από Κυστική Ίνωση και εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη που στην οποία τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, χωρίς περιορισμό ποσοστού επί του συνολικού αριθμού εισακτέων. Όσοι φοιτητές έχουν γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που πάσχει από Κυστική Ίνωση, δικαιούνται μοριοδότησης με ένα μόριο κατά την κατάταξη τους με άλλους υποψηφίους προς μετεγγραφή.

 

Προϋπόθεση για την μετεγγραφή των φοιτητών είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης.

 

ΟΙ αιτήσεις μετεγγραφής γίνονται ηλεκτρονικά και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

 

 

ΦΕΚ Α’ 111 – Ν.4692/2020 (άρθρο 78)

ΦΕΚ 258/8-12-2014 (άρθρο 88)

ΦΕΚ 118/15-5-2014 (άρθρο 53)