Επίδομα Αεροθεραπείας

Επίδομα Αεροθεραπείας HCFA TEAM 5 Μαρτίου, 2015

Επίδομα Αεροθεραπείας

aerotherapeia

 

aerotherapeia

 

Επίδομα αεροθεραπείας

 

Το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών, εφόσον πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, κυστική ίνωση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού), καθώς επίσης και οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος και οι πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% από πνευμονική νόσο για το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου. Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται στο ποσό των 200 €  εφάπαξ.

Για να καταβληθεί το επίδομα, ο ασφαλισμένος πρέπει να προσκομίσει:

1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι δεν έλαβε και ούτε θα λάβει το επίδομα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιο κ.λπ. και δεν έχει νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των σαράντα έξι (46) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου.

2. Γνωμάτευση ιατρού Νοσοκομείου (νοσηλευτικού ιδρύματος σχηματισμών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακού, στρατιωτικού, νοσηλευτικού ιδρύματος Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένων κλινικών και Μ.Χ.Α. – Μ.Τ.Ν.) σχετικής με την πάθηση ειδικότητας με την οποία να πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το χρονικό διάστημα ως ορίζεται ανωτέρω.

3. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας από την πνευμονική νόσο.

 

Επίδομα Αεροθεραπείας 2022

Η τελική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγησή του επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2022 είναι μέχρι 28/2/2023

Για να δείτε την απόφαση του ΕΟΠΥΥ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το έτος 2022 πατήστε εδώ

 

Ηλεκτρονική αίτηση

Για να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα αεροθεραπείας επισκεφθείτε το λινκ του Φάκελου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/phakelos-ugeias/phakelos-asphalises-ugeias-phau και πατήστε “Είσοδος στην υπηρεσία”. Αφού εισέλθετε στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας, στη λίστα αριστερά επιλέξτε “Ατομικά αιτήματα παροχών” και μετά πατήστε “Υποβολή”. Στη συνέχεια στο “Θέμα Αιτήματος” επιλέξτε από τη λίστα “ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ” και συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία. Τέλος θα πρέπει να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που σας εμφανίζονται (ιατρική γνωμάτευση, υπεύθυνη δήλωση, απόφαση ΚΕΠΑ, φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού ΙBAN) και αφού συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία, μπορείτε να πατήσετε “Υποβολή Αιτήματος” για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εδώ μπορείτε να βρείτε σε φωτογραφίες τα βήματα για την ηλεκτρονίκη αίτηση υποβολής του επιδόματος.

 

  

 


 

 

Επίδομα Αεροθεραπείας 2021 

Η τελική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγησή του επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2021 είναι μέχρι 28/2/2022. 

Για να δείτε την απόφαση του ΕΟΠΥΥ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το έτος 2021 πατήστε εδώ

Λόγω της πανδημίας του Covid-19 και της αποφυγής συνωστισμού στις αρμόδιες για την έκδοση των σχετικών γνωματεύσεων, Μονάδες Υγείας, οι Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ δύνανται να αποδίδουν την αποζημίωση του επιδόματος αεροθεραπείας με ιατρική γνωμάτευση προηγούμενου έτους.

 

Επίδομα Αεροθεραπείας 2020 

Η τελική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγησή του επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2020 είναι μέχρι 28/2/2021.

Για να δείτε την απόφαση του ΕΟΠΥΥ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το έτος 2020 πατήστε εδώ.

   

Επίδομα Αεροθεραπείας 2019 

Με βάση το νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται πλέον σε όλους τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση. 

Η τελική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγησή του επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2019 είναι μέχρι 29/2/2020.

Για να δείτε την απόφαση του ΕΟΠΥΥ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το έτος 2019 πατήστε εδώ.

    

Νοέμβριος 2018 

Με βάση το νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/1-11-2018, άρθρο 46), το επίδομα αεροθεραπείας θα παρέχεται πλέον ονομαστικά στην πάθηση της Κυστικής Ίνωσης σε όλους τους ασθενείς για το χρονικό διάστημα από 1/6 έως 31/8 κάθε έτους. Για να δείτε αναλυτικά το άρθρο 46 του νέου ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ πατήστε στο παρακάτω σχετικό έγγραφο.

 Σχετικό έγγραφο: 

ΦΕΚ 4898/1-11-2018  

 

Επίδομα Αεροθεραπείας 2017 

Η τελική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγησή του επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2017 είναι μέχρι 30/6/2018. Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το έτος 2017 πατήστε στο παρακάτω σχετικό έγγραφο.

 Σχετικό έγγραφο:

Επίδομα Αεροθεραπείας για το έτος 2017

  

Επίδομα Αεροθεραπείας 2016 

Η τελική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγησή του επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2016 είναι μέχρι 30/6/2017. Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το έτος 2016 πατήστε στο παρακάτω σχετικό έγγραφο.

 Σχετικό έγγραφο:

Επίδομα Αεροθεραπείας για το έτος 2016 

 

Επίδομα Αεροθεραπείας 2015 

Η τελική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγησή του επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2015 είναι μέχρι 30/6/2016. Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το έτος 2015 πατήστε στο παρακάτω σχετικό έγγραφο.

 Σχετικό έγγραφο:

Επίδομα Αεροθεραπείας για το έτος 2015