Κοινωνικός Τουρισμός

Κοινωνικός Τουρισμός HCFA TEAM 5 Μαρτίου, 2015

Κοινωνικός Τουρισμός

 

Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος είναι υπό προϋποθέσεις δικαιούχοι Δελτίου Εξαήμερων Διακοπών του προγράμματος “Τουρισμός για Όλους” του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). Τα άτομα με αναπηρία και τα προστατευόμενα μέλη τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν δελτία του Προγράμματος κάθε χρόνο σε ένα μόνο από τα υποπρογράμματα του Προγράμματος “Τουρισμός για Όλους” και εφόσον δεν δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού από τον Οργανισμό Αγροτικής Εστίας ή από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

Για να δείτε την εγκύκλιο του ΕΟΤ με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες, τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τις παροχές του προγράμματος, πατήστε στο παρακάτω σχετικό έγγραφο.

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας που στο παρελθόν διέθετε Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού σε ΑμεΑ καταργήθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ. μετά από συνεχή κοινωνική δράση 70 και πλέον ετών. (άρθρα 1§6 και 2§1 του Ν. 4046/12)

 

Σχετικό έγγραφο:

Εγκύκλιος ΕΟΤ 505374/13-7-2012