Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ HCFA TEAM 5 Μαρτίου, 2015

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ

 

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) της ΔΕΗ παρέχεται στις παρακάτω κατηγορίες ευπαθών ομάδων καταναλωτών με βάση την εκκαθαρισμένη φορολογική τους δήλωση:

1. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, δηλαδή άτομα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων.

2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας των τριτέκνων.

3. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας των τριτέκνων.

4. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών την 30/11 εκάστοτε έτους και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων.

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, είτε τηλεφωνικά στο 210-9298000 από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 8πμ-10μμ και Σάββατο στις 8πμ-3μμ.

Για να δείτε γενικές πληροφορίες, τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή δήλωσης για χορήγηση Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), πατήστε στα παρακάτω σχετικά έγγραφα.

 

Σχετικά έγγραφα:

Γενικές πληροφορίες για Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Δικαιούχοι & προϋποθέσεις χορήγησης Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου

Απαραίτητα στοιχεία για υποβολή δήλωσης