Μείωση- Απαλλαγή Δημοτικών Τελών

  • Αρχική
  • Μείωση- Απαλλαγή Δημοτικών Τελών
Μείωση- Απαλλαγή Δημοτικών Τελών HCFA TEAM 5 Μαρτίου, 2015

Μείωση- Απαλλαγή Δημοτικών Τελών

 

Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), ή η πλήρης απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και τους πολύτεκνους. Το συμβούλιο είναι δυνατόν να θέσει και εισοδηματικά κριτήρια, βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ο δικαιούχος στο Δήμο όπου κατοικεί είναι:

1. Αίτηση.

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

3. Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ.

4. Φωτοτυπία του Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

5. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας.

6. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομα του δικαιούχου.

7. Συμβόλαια ακινήτου ή μισθωτήριο συμβόλαιο.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε στο παρακάτω σχετικό έγγραφο και ανατρέξτε στο άρθρο 202, παρ.3.

 

Σχετικό έγγραφο:

ΦΕΚ 114/8-6-2006Ν.3463/2006